HTX Toàn Phát

Địa chỉ: Xã Phiêng Khoài, Yên Châu, Sơn La
Sản phẩm chủ lực của chúng tôi là các loại Mận Hậu, nhãn , xoài và đã đạt tiêu chuẩn VietGap.
Diện tích : 30 ha
Người quản lý : Nguyễn Khánh Toàn
Các công việc gần đây
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
1
T
VietGap
10000 m 2 Nguyễn Khánh Toàn Mận hậu (26/05/2018)

Mận hậu

Lô T : Thu hoạch

03/06/2018 08:41:29

Mận hậu

Lô T : Thu hoạch

28/05/2018 09:39:33

Nguyễn Khánh Toàn

Mận hậu

Lô T : Phòng trừ bệnh

23/05/2018 10:26:36

Nguyễn Khánh Toàn

Mận hậu

Lô T : Kiểm tra đồng ruộng

21/05/2018 06:31:15

Nguyễn Khánh Toàn

Mận hậu

Lô T : Thu hoạch

17/05/2018 03:58:15

Nguyễn Khánh Toàn

Mận hậu

Lô T : Thu hoạch

17/05/2018 07:47:16

Nguyễn Khánh Toàn

Mận hậu

Lô T : Kiểm tra đồng ruộng

14/05/2018 02:12:03

STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
1 CITRA - KLEAN CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM Dùng bảo quản nông sản khỏi các loại nấm bệnh sau thu hoạch 125ml/16L Thuốc trừ bệnh
2 CITRA - BUGOUT CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM Xua đuổi các loại côn trùng : Ấu trùng bướm, Rệp, Bọ trĩ, Ruồi giấm, Sâu bắp cải, Nhện hai đốm, Bọ chét, Nhện đỏ 125ml / 16 Lít Thuốc trừ sâu
3 CITRAFILM CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM Tăng sự lan truyền và bám dính của thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ vào cây trồng 16ml / bình 16l Chế phẩm sinh học
STT Chủ hộ Địa chỉ
1 Nguyễn Khánh Toàn Hang Mon 1 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
2 Nguyễn Văn Mạnh Hang Mon 2 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
3 Nguyễn Quốc Hoàn Hang Mon 1 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
4 Bùi Thị Mai Hang Mon 2 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
5 Nguyễn Văn Hợi Hang Mon 2 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
6 Trần Văn Măng Hang Mon 2 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
7 Bùi Văn Mạnh Hang Mon 2 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
8 Lê Tiến Dũng Hang Mon 2 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
9 Lê Thị Diện Hang Mon 1 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
10 Vũ Thị Thái Hang Mon 1 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
11 Nguyễn Văn Hưng Hang Mon 1 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
12 Nguyễn Văn Sinh Hang Mon 1 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
13 Bùi Xuân Tùng Hang Mon 1 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
14 Đào Văn Cường Hang Mon 1 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
15 Đào Văn Hậu Hang Mon 1 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
16 Lê Văn Thịnh Hang Mon 2 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La
17 Đinh Văn Đãi Hang Mon 2 - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La

Phát trực tuyến

Chứng chỉ : VietGap

Mã số : VietGAP-TT-13-07-14-0046

Bắt đầu : 28/05/2018

Kết thúc : 27/05/2020