Xoài Tượng Da Xanh

Mã sản phẩm 123000000072
Mã lô V00006
Ngày thu hoạch 30/06/2019
Hạn sử dụng 10 ngày
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình Khảo nghiệm Organic
Cơ sở sản xuất HTX NN An Toàn Chiềng Hặc
Được cấp mã xuất khẩu sang thị trường Úc cho sản phẩm về Xoài như xoài tượng da xanh.
 • Công việc 1 : Phòng trừ sâu Xem chi tiết 17-05-2018 02:21:12

  - CITRA - BUGOUT. Liểu lượng : 125ml / 16 Lít

  - Ghi chép: Hà Văn Sơn

 • Công việc 2 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 14-05-2019 02:21:12

  - Xoài phát triển tốt

  - Ghi chép: Hà Văn Sơn

 • Công việc 3 : Thu hoạch Xem chi tiết 29-05-2019 02:21:12

  - Thu hoạch xoài

  - Ghi chép: Hà Văn Sơn

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất S
Diện tích 5000 m2
Người sản xuất Hà Văn Sơn
Người ghi chép Hà Văn Sơn
Địa chỉ Bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc
Cơ sở sản xuất HTX NN An Toàn Chiềng Hặc
Quốc gia Việt Nam
Tiêu chuẩn sản xuất
Tiêu chuẩn
Chứng chỉ
Diện tích
Hiệu lực đến
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm