Cơ sở sản xuất

HTX nông nghiệp hữu cơ và kết nối Cung Cầu Mộc Châu

Km179, quốc lộ 6, tiểu khu Chiềng Đi, Thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lô 01
(2000 )
VietFarm
Nguyễn Minh Trưởng Bắp cải trắng (23/11/2020) Cải bó xôi (25/08/2020) Cải ngồn (31/08/2020)
lô Q1
(5000 )
VietGap
Lê THị Bảy Susu
Lô 2
(2000 )
VietFarm
Son
Lô Q02
(1000 )
VietFarm
Lê THị Bảy

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất sonla.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 10
Quản lý Vì Thị Thu Hà
Chứng chỉ sản xuất
HTX nông nghiệp hữu cơ và kết nối Cung Cầu Mộc Châu : VietGap-NAFI1-14-029
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua