Cơ sở sản xuất

HTX SX&KD nông sản an toàn Mộc Châu

Tiểu khu 34 - Xã Tân lập - Mộc Châu - Sơn La

Chất lượng - Trách nhiệm - Công bằng - Bền vững

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Susu
(7000 )
VietFarm
Đoàn Thị Thúy Susu Susu Susu (09/09/2020)
Bắp cải trắng
(8000 )
VietFarm
Lê Duy Nam Bắp cải trắng (10/06/2020) Bắp cải trắng
Su su
(2000 )
VietFarm
Nghiêm Hoàng Anh Susu (31/05/2020) Susu (17/09/2020)
Cà chua
(3000 )
VietFarm
Lê Duy Nam Cà chua (15/10/2020)
Đậu cove
(2000 )
VietFarm
Đoàn Thị Thúy Đậu cove
Susu
(5000 )
VietFarm
Nguyễn Văn Nghĩa Susu
Bí xanh
(4000 )
VietFarm
Lê Duy Nam Bí xanh
Bí xanh
(4000 )
VietFarm
Nguyễn Văn Nghĩa Bí xanh (15/07/2020)
Xà lách
(2000 )
VietFarm
Nguyễn Văn Nghĩa Xà lách (30/05/2020)
Mận Hậu
(2000 )
VietFarm
Nghiêm Hoàng Anh Mận Hậu (30/05/2020)
Bắp cải
(4000 )
VietFarm
Lê Duy Nam Bắp Cải (10/11/2020)
Cam Xã Đoài
(2000 )
VietFarm
Nguyễn Văn Nghĩa Cam Xã Đoài (01/10/2020)
Cải thảo
(2000 )
VietFarm
Đoàn Thị Thúy Cải thảo (07/10/2020)
Dâu tây
(500 m2)
VietFarm
Nguyễn Văn Nghĩa Dâu tây (01/02/2022)
Cải bắp trái tim
(1000 m2)
Organic
Phạm Sử Hà Bắp Cải Trái tim (20/03/2022)

Thông tin chung

Giới thiệu Chất lượng sản phẩm được giám sát bởi VietFarm
Cổng truy xuất vietfarm.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 3.5
Quản lý Đoàn Thị Thúy
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Tiểu khu 34 xã Tân Lập huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua