Cơ sở sản xuất

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ KẾT NỐI CUNG CẦU MỘC CHÂU

Tiểu khu Chiềng Đi, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn LaTiểu khu Chiềng Đi, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Củ cải
(2000 )
VietFarm
Phạm Quốc Chưởng Củ cải (04/09/2020) Củ cải (05/10/2020)
Bí đỏ
(2000 )
VietFarm
Vàng A Tú Bí Cô Tiên (15/07/2020)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất vietfarm.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 3.5 H
Quản lý Vũ Thị Thu Hà
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua