Cơ sở sản xuất

HTX cam Nà Sản

Tiểu khu Nà Sản, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất vietfarm.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 5 Ha
Quản lý Vũ Thành
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Nước tưới
Đất trồng
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua