Cơ sở sản xuất

HTX Toàn Phát

Xã Phiêng Khoài

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
T
(10000 m2)
VietGap
Nguyễn Khánh Toàn Mận hậu (26/05/2018)
M
(30000 m2)
VietGap
Nguyễn Văn Mạnh

Thông tin chung

Giới thiệu Sản phẩm chủ lực của chúng tôi là các loại Mận Hậu, nhãn , xoài và đã đạt tiêu chuẩn VietGap.
Cổng truy xuất sonla.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 30 H
Quản lý Nguyễn Khánh Toàn
Chứng chỉ sản xuất
HTX dịch vụ Nông nghiệp Toàn Phát xã Phiêng Khoái : VietGAP-TT-13-07-14-0046
Số điện thoại
Nước tưới Nước ngầm tự nhiên, sạch
Đất trồng Đảm bảo đất không ôi nhiễm, không chứa kim loại nặng
Khu vực sản xuất
Xã Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
CITRA - BUGOUT
CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM
Thuốc trừ sâu 125ml / 16 Lít Xua đuổi các loại côn trùng : Ấu trùng bướm, Rệp, Bọ trĩ, Ruồi giấm, Sâu bắp cải, Nhện hai đốm, Bọ chét, Nhện đỏ 07/05/2018
CITRA - KLEAN
CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM
Thuốc trừ bệnh 125ml/16L Dùng bảo quản nông sản khỏi các loại nấm bệnh sau thu hoạch 07/05/2018
CITRAFILM
CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM
Chế phẩm sinh học 16ml / bình 16l Tăng sự lan truyền và bám dính của thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ vào cây trồng 07/05/2018