Cơ sở sản xuất

HTX NN TT TÂN XUÂN 269

Bản Bướt, xã Tân Xuân, Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Rau sạch

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
BÁNH CANH TƯƠI TÂN XUÂN
(100 Ha)
VietGap
Cao Thị Tâm Bánh canh khô (10/11/2020) Bánh canh tươi Tân Xuân (11/08/2020) Sắn (07/01/2021)
Tinh bột sắn khô
(100 Ha)
VietGap
Cao Thị Tâm (26/10/2020) Bánh canh khô 1 Bột sắn tươi (22/10/2020)
Bánh canh khô
(100 Ha)
VietGap
Cao Thị Tâm Bánh canh khô (22/10/2020) Bánh canh khô (24/12/2020) Bột sắn khô (22/10/2020)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất sonla.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 100 Ha
Quản lý Cao Thị Tâm
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Nước tưới Nước
Đất trồng Đất
Khu vực sản xuất
107 Nguyễn Phong Sắc

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Phân bón
abc
Chế phẩm sinh học 12 abc 08/12/2020
Thuốc trừ sâu
abc
Thuốc trừ sâu 12 abc 08/12/2020