Cơ sở sản xuất

HTX Món Bản

HTX Món Bản, Bản Pọng, xã Hua la, Tp. Sơn La

Nguyên liệu: muối trắng, lá chanh, hạt mắc khén, hạt dổi, mì chính, ớt, tỏi

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Bò bản gác bếp
(20 )
An toàn thực phẩm
VDECA Thịt bò gác bếp (23/01/2021) Thịt trâu, bò, lợn gác bếp (23/01/2021)
Muối Chẩm chéo
(20 )
An toàn thực phẩm
VDECA Muối chẩm chéo (10/01/2021)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất sonla.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý VDECA
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua