Cơ sở sản xuất

HTX Nông nghiệp Quyết Thanh Mộc Châu

Tiểu khu Khí Tượng, Thị Trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Đặc sản cao nguyên sứ Mộc

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất sonla.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 12 H
Quản lý Phạm Văn Quyết
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua