Cơ sở sản xuất

HTX nông nghiệp Hoàng Sơn

Tiểu khu 30/4, xã Chiêng Sơn, huyện Mộc Châu

Chất lượng sản phẩm tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Hà Văn Khởi- Mận
(4000 m2)
VietGap
Hà Văn Khởi Mận hậu Sơn La
Hà Văn Phúc-Mận
(2500 )
VietGap
Hà Văn Phúc Mận hậu Sơn La
Hà Văn Cường-Mận
(2500 )
VietGap
Hà Văn Cường Mận hậu Sơn La
Hà Văn Tiến-Mận
(2000 )
VietGap
Hà Văn Tiến Mận hậu Sơn La
Hà Văn Khánh - Mận
(5000 )
VietGap
Hà Văn Khánh Mận hậu Sơn La
Hà Văn Úng- Mận
(2000 )
VietGap
Hà Văn Úng Mận hậu Sơn La
Hà Thị Oanh - Mận
(2000 )
VietGap
Hà Thị Oanh Mận hậu Sơn La
Vì Văn Thơm - Mận
(2500 )
VietGap
Hà Văn Khởi Mận hậu Sơn La
Hà Văn Thiến -Mận
(2000 )
VietGap
Hà Văn Thiến Mận hậu Sơn La
Hà Văn Nghĩa - Mận
(2000 )
VietGap
Hà Văn Nghĩa Mận hậu Sơn La
Vì Thị Vát- Mận
(2000 )
VietGap
Vì Thị Vát Mận hậu Sơn La
Nguyễn Thị Huyền- Mận
(5000 )
VietGap
Nguyễn Thị Huyền Mận hậu Sơn La

Thông tin chung

Giới thiệu Sản phẩm chủ lực của chúng tôi là hoa quả sạch Mộc Châu đạt tiêu chuẩn VietGAP như: Mận hậu, Xoài...
Cổng truy xuất sonla.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 14
Quản lý Lê Trường Sinh
Chứng chỉ sản xuất
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hoàng Sơn : VietGAP-NAF11-14-051
Số điện thoại
Nước tưới Nước ngầm tự nhiên ,sạch
Đất trồng Đất đảm bảo bảo không ôi nhiễm, không chứa kim loại nặng
Khu vực sản xuất
Tiểu Khu 30/4, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
NPK 16.12.8
Công Ty Sông Danh
Phân bón 150 20/07/2021
Vi Sinh Khoáng
Công Ty Thanh Hà
Phân bón 450
Hữu Cơ khoáng
Công Ty Sông Danh
Phân bón
Vi Sinh Khoáng
Công Ty Thanh Hà
Phân bón
Hu Mích
Công Ty Thanh Hà
Phân bón
Lân 86
Công Ty Thanh Hà
Phân bón
Bo Hữu Cơ
Công Ty Thanh Hà
Phân bón
Kali Đỏ
Công Ty Bình Điền
Phân bón
Lân Văn Điển
Công Ty Lân Văn Điển
Phân bón
KH
Công Ty Thanh Hà
Phân bón 30/10/2021
KH 06
Công Ty Thanh Hà
Phân bón
Lân Hữu cơ
Công Ty Thanh Hà
Phân bón