Cơ sở sản xuất

HTX DV PT nông nghiệp 19/5

Km 122/180, Quốc lộ 6, tiểu khu Chiêng Đi, thị trấn Nông Trường, Mộc Châu

Người nông dân có lợi trước, hợp tác xã có lợi sau - Quý khách là người trả lương và giúp chúng tôi phát triển

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
HTX DV PT nông nghiệp 19/5
(20 Ha)
VietGap
Hợp tác xã dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5 Chè Bát tiên Chè Bát tiên (20/10/2021) Mận hậu Sơn La (12/11/2021) Mận sấy gừng (26/11/2021) Mận sấy gừng Rượu Mận 5 năm (06/11/2021)

Thông tin chung

Giới thiệu Hợp tác xã dịch vụ và phát triển nông nghiệp 19/5 – Chặng đường xây dựng và phát triển HTX dịch vụ phát triển Nông nghiệp 19/5(19/5 Agr co-op) thành lập năm 2000 tại thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu – Sơn La. Mục tiêu chính là phát triển nông nghiệp Tây Bắc bằng nhiều hướng: Trình độ canh tác, tiến bộ kỹ thuật, vận dụng đặc thù vùng … nhằm nâng cao giá trị sản xuất Nông nghiệp trên đồng ruộng đem lại thu nhập cao hơn. Trên nguyên tắc “Nông dân có lợi trước – HTX có lợi sau” ban quản trị đã xác định rằng đó là một công việc vô cùng vất vả, đầy khó khăn và rủi ro nếu chỉ nhìn vào góc độ kinh doanh. Trong khi tiềm lực tài chính và trình độ của ban chủ nhiệm đủ khả năng để đầu tư vào lĩnh vực khác ổn định hơn, lợi nhuận nhiều hơn và an toàn hơn. Nhưng với”nguyên tắc” trên trải qua 12 năm HTX vẫn nhận thấy tính đúng đắn và bền vững – ở chỗ: Nông dân cần, HTX cần, Xã hội cần. Sự cần đó làm HTX tồn tại, bền vững và phát triển.
Cổng truy xuất sonla.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 20 Ha
Quản lý Mai Đức Thịnh
Chứng chỉ sản xuất
Hợp tác xã dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5 : FA-VG-TT-14-20-06
Hợp tác xã dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5 : 06/2020/NNPTNT-MC
Số điện thoại
Nước tưới
Đất trồng
Khu vực sản xuất
Km 122/180, quốc lộ 6, tiểu khu Chiềng Đi, TTNT Mộc Châu, Mộc Châu, SƠn La

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Mận
NGuyễn Văn A
Chế phẩm sinh học 1000 kg Nguyên liệu 05/11/2021
Muối
NGuyễn Văn A
Chế phẩm sinh học 10 kg PHối trộn 05/11/2021