Cơ sở sản xuất

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Phù Yên

Tiểu khu 4 thị trấn Phù Yên

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất sonla.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Vì Văn Ngân - Phó giám đốc Trung tâm DVNN
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua