Cơ sở sản xuất

HTX Nông nghiệp Hữu Cơ Sơn La

Bản Xuân Quế, xã Cò Nòi,huyện Mai Sơn, Sơn La

Vì sức khỏe người tiêu dùng!

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
HTX Nông nghiệp Hữu Cơ Sơn La
(5 )
Đặng Đình Doanh 3 Dâu tây (02/12/2021) Đợt 2
A1
(1000 )
Đặng Đình Doanh
Trồng dâu
(10000 )
Đặng Đình Doanh

Thông tin chung

Giới thiệu HTX đang chuyển đổi theo hướng canh tác hữu cơ 6 tháng
Cổng truy xuất sonla.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 5 Ha
Quản lý Đặng Đình Doanh
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Nước tưới HTX sử dụng nước ngầm đã để lắng
Đất trồng Đất đỏ
Khu vực sản xuất
Bản Xuân Quế, xã Cò Nòi,huyện Mai Sơn, Sơn La

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua