Cơ sở sản xuất

HTX Dich vụ NN Quang Huy

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy, Phù Yên, Sơn la

Hạt gạo Hữu cơ Mường Tấc

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lô JO2
(10 Ha)
CĐ Hữu cơ
Đinh Thị Lương (01/06/2020) Gạo 1 (02/06/2020) Gạo hữu cơ J02 (30/05/2021) Lúa hữu cơ (02/06/2020) Lúa hưu co J02 (30/05/2021)
Giống lúa BC15
(20 Ha)
CĐ Hữu cơ
Đinh Thị Lương Gạo hữu cơ (08/10/2020) Gạo hữu cơ (17/05/2021)
Đối chứng không bón lân nung chảy, không xử lý Rơm rạ Emuniv + 2 lần bón Phân hữu cơ Quế Lâm
(200 m2)
CĐ Hữu cơ
Đinh Thị Lương Lúa (02/06/2020)
Sản xuất lúa J02
(20 Ha)
CĐ Hữu cơ
Nguyên Xuân Hà Gạo hữu cơ (01/10/2020)
Sản xuất lúa hữu cơ BC15
(50 Ha)
CĐ Hữu cơ
Bản Chiềng Trung Gạo hữu cơ
Gạo Đài Thơm 8
(17 Ha)
CĐ Hữu cơ
Hoàng Văn Sâm Gạo hữu cơ (15/11/2020)
Bản Puôi 1,2,3 BC 15 theo quy trình hữu cơ của tập đoàn Quế Lâm
(25 Ha)
CĐ Hữu cơ
Nguyên Xuân Hà Đài Thơm tám (15/10/2020)

Thông tin chung

Giới thiệu Tiêu dùng trong nước
Cổng truy xuất sonla.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 150 Ha
Quản lý Cầm Thị Ngân
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Nước tưới Nước suối nguồn đã kiểm nghiệm bảo đảm chất lượng vệ sinh
Đất trồng Đất phù sa ven sông
Khu vực sản xuất
HTX Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy, Phù Yên, Sơn la

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Lân Nung chảy Văn điển
Công ty CP Phân lân Văn Điển
Phân bón 420 kg/ha Cải thiện chất đất 05/06/2020
Phân bón lót Quế Lâm
Cty Quế Lâm
Phân bón 2.000 kg/ha Bót lot 02/06/2020
Phân bón Quế Lâm 11
Chế phẩm sinh học 01/07/2020
Phân bón Quế Lâm 11
Chế phẩm sinh học 01/07/2020
Lân Nung chải
Văn Điển
Chế phẩm sinh học 01/07/2020
Phân bón Quế Lâm SH05
Tập đoàn Quế Lâm
Phân bón 23/07/2020
Phân bón Quế Lâm SH05
Tập đoàn Quế Lâm
Phân bón 23/07/2020