Cơ sở sản xuất

HTX Sản xuất và Kinh doanh Nông sản An toàn Mộc Châu

Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Yêu vườn như nhà

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lô 1 - Rau cải ngồng
(1 Ha)
CĐ Hữu cơ
Bưởi (31/08/2020)

Thông tin chung

Giới thiệu Nội tiêu
Cổng truy xuất sonla.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 5
Quản lý Đoàn Thị Thúy
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua