Thanh Long Ruột Đỏ

Mã sản phẩm 123000000202
Mã lô 0
Ngày thu hoạch 27/06/2022
Hạn sử dụng 15 ngày
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình CĐ Hữu cơ
Cơ sở sản xuất HTX Ngọc Hoàng
Chuyên trồng các loại cây như Thanh long ruột đỏ, đã xuất khẩu đi các thị trường Trung quốc, Mỹ, Singapore.
 • Công việc 1 : Bón Lót Xem chi tiết 05-04-2020

  - Liểu lượng : 10kg

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 2 : Làm đất Xem chi tiết 20-05-2020

  - Làm đất trồng Thanh long ruột đỏ

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 3 : Xuống giống Xem chi tiết 02-06-2020

  -

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 4 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 15-07-2020

  - Kiểm tra đông ruộng lần 1

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 5 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 09-08-2020

  - Kiểm tra lần 2

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 6 : Bón Thúc Xem chi tiết 10-08-2020

  - Gold Tech G05. Liểu lượng : Chai 100ml pha 1000-3000 lit

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 7 : Phòng trừ bệnh Xem chi tiết 30-08-2020

  - BIO-TB. Liểu lượng : Phòng trừ nấm bệnh rên cây : Pha 1 lít dung dịch với 500 lít nước

  - Ghi chép: Nguyễn Thị Dung

 • Công việc 8 : Tưới nước Xem chi tiết 07-10-2020

  - Tưới nước cho cây thanh long

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 9 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 07-10-2020

  -

  - Ghi chép: Nguyễn Thị Dung

 • Công việc 10 : Thu hoạch Xem chi tiết 08-10-2020

  - Thu hoạch Thanh long đỏ

  - Ghi chép: Nguyễn Thị Dung

 • Công việc 11 : Thu hoạch Xem chi tiết 08-10-2020

  - Thu hoạch 2

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 12 : Thu hoạch Xem chi tiết 10-10-2020

  - Rửa thanh long

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 13 : Thu hoạch Xem chi tiết 12-10-2020

  - Đưa vào sấy lát mỏng

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 14 : Thu hoạch Xem chi tiết 12-10-2020

  - Thanh long sây khô

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 15 : Thu hoạch Xem chi tiết 15-10-2020

  - Đóng lọ sản phẩm

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất Lô thanh long sấy dẻo
Diện tích 5 Ha
Người sản xuất Nguyễn Quang Vinh
Người ghi chép Nguyễn Quang Vinh
Địa chỉ Tiểu khu 7 - Xã Nà Bó
Cơ sở sản xuất HTX Ngọc Hoàng
Quốc gia Việt Nam
Tiêu chuẩn sản xuất
Tiêu chuẩn VietGap
Chứng chỉ VietGAP-TT-13-07-14-0010
Diện tích 5.2 ha
Hiệu lực đến 17/07/2018
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm