Ngày hội nông sản toàn tỉnh Sơn La tại huyện Mộc Châu
Khai trương cổng thông tin sonla.egap.vn và trạm thời tiết iMETOS
Cây sơn tra trên vùng cao Bắc Yên
Thuận Châu: Diện tích cây ăn quả tăng hơn 670 ha
Mường La vào mùa nhãn
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp giúp người dân thoát nghèo
Yên Châu: Xuất khẩu 1,5 tấn nhãn sang Mỹ