3 cụm camera

HTX Phương Nam

Xã Lóng Phiêng

Chúng tôi trồng loại Nhãn miền thiết có nguồn gốc từ Hưng Yên rất ngon và mã đẹp. Đã xuất đi các thị trường Trung Quốc, Mỹ và các siêu thị trong nước.
07/12/2019 07:11 AM Phát trực tuyến

HTX Toàn Phát

Xã Phiêng Khoài

Sản phẩm chủ lực của chúng tôi là các loại Mận Hậu, nhãn , xoài và đã đạt tiêu chuẩn VietGap.
07/12/2019 07:11 AM Phát trực tuyến

HTX NN An Toàn Chiềng Hặc

Bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc

Được cấp mã xuất khẩu sang thị trường Úc cho sản phẩm về Xoài như xoài tượng da xanh.
07/12/2019 07:11 AM Phát trực tuyến