Ngày hội nông sản toàn tỉnh Sơn La tại huyện Mộc Châu
Khai trương cổng thông tin sonla.egap.vn và trạm thời tiết iMETOS
Cây sơn tra trên vùng cao Bắc Yên
Mai Sơn: Xuất khẩu 20 tấn nhãn sang thị trường Mỹ
Thuận Châu: Diện tích cây ăn quả tăng hơn 670 ha
Mai Sơn: Công bố nhãn hiệu chứng nhận “Na Mai Sơn” và Ngày hội nông sản năm 2018
Mường La vào mùa nhãn