Thanh Long Ruột Đỏ

Mã sản phẩm 123000000073
Mã lô V00006
Ngày thu hoạch 17/09/2018
Hạn sử dụng 15 ngày
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình Khảo nghiệm Organic
Cơ sở sản xuất HTX Ngọc Hoàng
Chuyên trồng các loại cây như Thanh long ruột đỏ, đã xuất khẩu đi các thị trường Trung quốc, Mỹ, Singapore.
 • Công việc 1 : Làm đất Xem chi tiết 15-05-2018 02:21:12

  - Cho công nhân làm cỏ chăm sóc cây

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 2 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 29-05-2018 02:52:04

  - Kiểm tra động ruộng ko có sâu hại

  - Ghi chép:

 • Công việc 3 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 01-06-2018 03:11:22

  - Kiểm tra động ruộng

  - Ghi chép:

 • Công việc 4 : Phòng trừ bệnh Xem chi tiết 07-06-2018 02:21:12

  - CITRA - KLEAN. Liểu lượng : 125 ml/16 lít

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 5 : Làm đất Xem chi tiết 12-06-2018 07:39:12

  - Cho công nhân làm cỏ

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 6 : Làm đất Xem chi tiết 13-06-2018 08:33:36

  - Cho công nhân làm cỏ

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 7 : Làm đất Xem chi tiết 14-06-2018 07:14:16

  - Tổ chức làm cỏ tại vườn

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 8 : Thu hoạch Xem chi tiết 18-06-2018 09:13:05

  - Đang Thu hoạch cung cấp cho siêu thị

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 9 : Làm đất Xem chi tiết 19-06-2018 12:01:58

  - Đăng cho thu hoạch

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 10 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 20-06-2018 08:53:29

  - Khách Tham quan

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 11 : Thu hoạch Xem chi tiết 23-06-2018 03:28:40

  - Đang Thu hoạch

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 12 : Làm đất Xem chi tiết 31-07-2018 08:58:56

  -

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

 • Công việc 13 : Thu hoạch Xem chi tiết 06-09-2018 02:21:12

  - Thu hoạch thanh long đợt mới

  - Ghi chép: Nguyễn Quang Vinh

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất V
Diện tích 14000 m2
Người sản xuất Nguyễn Quang Vinh
Người ghi chép Nguyễn Quang Vinh
Địa chỉ Tiểu khu 7 - Xã Nà Bó
Cơ sở sản xuất HTX Ngọc Hoàng
Quốc gia Việt Nam
Tiêu chuẩn sản xuất
Tiêu chuẩn VietGap
Chứng chỉ VietGAP-TT-13-07-14-0010
Diện tích 5.2 ha
Hiệu lực đến 17/07/2018
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm