Gạo hữu cơ

Mã sản phẩm 123000000184
Mã lô 0
Ngày thu hoạch 22/10/2020
Hạn sử dụng 180 ngày
Đóng gói 5 kg
Sản xuất theo quy trình CĐ Hữu cơ
Cơ sở sản xuất HTX Dich vụ NN Quang Huy
Tiêu dùng trong nước
 • Công việc 1 : Làm đất Xem chi tiết 01-06-2020

  - Tập huấn quy trình làm đất, xử lý rơm ra cải tạo đất bằng Vi sinh Emunive 5 kg/1ha, Lân nung chảy 560 kg/ha, rải đều phay 3 lượt vùi rạ xuống bùn

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 2 : Làm đất Xem chi tiết 01-06-2020

  - Phay vùi rạ

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 3 : Làm đất Xem chi tiết 01-06-2020

  - Tập huấn, triển khai thực hiện sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Hữu cơ

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 4 : Làm đất Xem chi tiết 02-06-2020

  -

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 5 : Làm đất Xem chi tiết 02-06-2020

  -

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 6 : Làm cỏ Xem chi tiết 12-06-2020

  - Làm cỏ tay

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 7 : Xuống giống Xem chi tiết 12-06-2020

  - Bón lót Phân hữu cơ Quế Lâm 2000 kg/ha + Cấy lúa

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 8 : Xuống giống Xem chi tiết 12-06-2020

  - Xử lý rơm rạ bằng vi sinh Emuniv 5kg/ha + Bón lót Lân nung chảy 420 kg/ha

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 9 : Làm đất Xem chi tiết 13-06-2020

  - Phát phân Lân nung chảy, phân hữu cơ vi sinh

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 10 : Làm đất Xem chi tiết 14-06-2020

  - Đất nhuỹn bùn

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 11 : Làm đất Xem chi tiết 15-06-2020

  - Quy trình làm mạ theo hướng hữu cơ

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 12 : Làm đất Xem chi tiết 17-06-2020

  - Nông dân nhổ mả

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 13 : Xuống giống Xem chi tiết 27-06-2020

  - Cấy lúa

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 14 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 29-06-2020

  -

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 15 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 10-07-2020

  -

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 16 : Thuốc BTVT sinh học Xem chi tiết 11-07-2020

  - Phổ biến quy trình phòng trừ sinh học bằng chế phẩm Bitadin và Ditacine

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 17 : Phòng trừ sâu Xem chi tiết 14-07-2020

  - Phun thuốc trừ sâu sinh học trị bệnh sâu cuốn lá.

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 18 : Bón Thúc Xem chi tiết 27-07-2020

  - Bón thúc đợt 1

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 19 : Phòng trừ sâu Xem chi tiết 29-07-2020

  - Phun thuốc trừ sâu sinh học Ditagin 8SL trị bệnh sâu cuốn lá.

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 20 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 14-08-2020

  - Vùng sản xuất lúa hữu cơ đang sinh trưởng phát triển tốt

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 21 : Phòng trừ sâu Xem chi tiết 14-08-2020

  - Phun thuốc trừ sâu sinh học Ditacin 8SL trị bệnh vàng lá vi khuẩn

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 22 : Bón Thúc Xem chi tiết 27-08-2020

  - Phân bón SH06 bón thức đón đòng

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 23 : Làm cỏ Xem chi tiết 27-08-2020

  - làm cỏ bằng thủ công

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 24 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 02-10-2020

  - Kiểm tra giai đoạn lúa vào chắc

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 25 : Thu hoạch Xem chi tiết 18-10-2020

  - Kiểm tra trước khi thu hoạch

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 26 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 18-10-2020

  - Quang cảnh cánh đòng lúa hữu cơ sắp thu hoạch, trồng hoa bờ ruộng thu hút côn trùng

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 27 : Thu hoạch Xem chi tiết 22-10-2020

  - Thu hoạch vụ mùa

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 28 : Phơi sấy công nghiệp Xem chi tiết 26-10-2020

  - Sấy công nghiệp tại Nhà máy An Đình trong vòng 24h đạt 15% độ ẩm, Xay xát đánh bóng, bao bì gạo

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

 • Công việc 29 : Thu hoạch Xem chi tiết 27-11-2020

  - Bao bì tem nhãn gạo

  - Ghi chép: Vi Van Ngan

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất Giống lúa BC15
Diện tích 20 Ha
Người sản xuất Đinh Thị Lương
Người ghi chép Vi Van Ngan
Địa chỉ HTX Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy, Phù Yên, Sơn la
Cơ sở sản xuất HTX Dich vụ NN Quang Huy
Quốc gia Việt Nam
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm